Meer informatie? 0318 - 556355

Diensten

Salarisverwerking

De salarisadministratie vraagt om specifieke kennis. Daarom laten veel werkgevers deze volledig aan ons over. Dat is gemakkelijk voor u. U stuurt ons maandelijks de mutaties. U ontvangt de loonstrookjes en eventueel een betaalbestand. De aangifte loonheffingen verzenden we digitaal voor u.

U bent ondertussen zeker van een correcte loonverwerking, conform de meest recente cao’s (indien van toepassing). Hebt u te maken met ziekteverzuim, dan ondersteunen wij u bij uw verplichtingen als werkgever.

Ook met andere vragen op het gebied van personeel kunt u bij ons terecht.