Meer informatie? 0318 - 556355

Verhalen

Huize Spoorzicht

Het verhaal

Het verhaal van Barend van Dijk uit Rhenen – in de volksmond Bernd – is het verhaal van een geitenhouder die in de zorg belandt. Van Dijk had wat varkens en jongvee en verdiende bij als melkrijder. Omdat hij meer met de grond bij de boerderij wilde doen, begon hij een boomkwekerij. “Het is hard werken, maar we hebben daar goed ons brood mee verdiend”, zegt Van Dijk. “Ik wilde echter altijd al graag melken. Koeien melken ging niet; we hadden geen melkquotum. Daarom kocht ik 125 jonge geitjes in het jaar 2000 en begon ik een biologische geitenhouderij. Het aantal geiten groeide gestaag. Aan belasting betalen heb ik altijd een hekel gehad. Als we geld verdienden, investeerden we dat liever.”

Inmiddels heeft Van Dijk zowel een gangbare als een biologische geitenhouderij, samen goed voor zo’n 1500 geiten.

Al jarenlang huurde hij landbouwgrond van de buren. Totdat deze grond, inclusief de woning en schuren, te koop kwam. Van Dijk wilde de grond graag hebben. “We dachten: kunnen we er niet wat anders mee? Na overleg met de gemeente besloten we een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen, zodat we een particulier woonzorgcentrum konden realiseren.”

Van Dijk klopte aan bij Van de Merwe – die al jarenlang zijn administratie verzorgde. Samen met specialisten stelde Van de Merwe een prognose op, cruciaal voor de financieringsaanvraag. Toen uiteindelijk alle lichten op groen stonden, konden de eerste spa de grond in voor Huize Spoorzicht. “Het is een particulier huis met een reformatorische identiteit”, benadrukt Van Dijk. “We hebben plaats voor twaalf bewoners. Met eigen personeel verlenen we zorg. Daar komt heel wat bij kijken, méér dan we van tevoren dachten. Kwaliteit, brandveiligheid, personeelsplanning: alles moet kloppen. In de zorgsector wordt inmiddels ook flink bezuinigd, waardoor we veel moeten doen om de bezetting op peil te houden.”

Inmiddels heeft Van Dijk zijn Huize Spoorzicht op de rit. Al is hij nuchter over de doelstelling. “Het staat er niet voor de centen. We doen dit ook om onze medemensen te helpen. Als mijn zoon straks de boerderij kan overnemen en wij hiervan kunnen leven, is het goed.”

Al gaat het niet om de centen, Van Dijk hecht er waarde aan dat alle cijfers kloppen. Daarbij neemt Van de Merwe hem het meeste werk uit handen, van jaarrekening tot salarisadministratie. “Bij de jaarrekening is voor mij de belangrijkste vraag: hoeveel belasting moet ik betalen? Ik heb Van de Merwe om zo min mogelijk belasting te betalen en zo wat voor me te verdienen. En dat lukt ze uitstekend; ik heb echt het gevoel dat ze eruit halen wat erin zit.”