Meer informatie? 0318 - 556355

Verhalen

VVE De Korenbeurs

Het verhaal

Tien jaar wonen de heer en mevrouw Kars nu in complex De Korenbeurs in Veenendaal. Het royale appartement van de familie Kars ziet uit op het marktplein en de winkelstraat. “We houden van reuring. Ik ben zelf ondernemer geweest en gek op bedrijvigheid”, zo verklaart Kars de keuze voor het appartementencomplex in het centrum. De Korenbeurs telt in totaal dertig appartementen en heeft een souterrain met parkeergarage. Woonden voorheen vooral vijftigplussers in het gebouw, de laatste tijd strijken er ook jongere bewoners neer. “Eigenlijk is dit een kleine buurtgemeenschap. We wonen in hetzelfde gebouw en zijn allemaal lid van de VVE. Ik ben zelf al geruime tijd voorzitter. Samen met een medebewoner vorm ik het bestuur.”

De meeste zaken kan dit bestuur in de wandelgangen afhandelen, maar eens per jaar is er een officiële bestuursvergadering, gevolgd door de ledenvergadering. Op de agenda staan dan onder meer de financiële cijfers en huishoudelijke zaken. “Echt ingewikkeld zijn de cijfers van een VVE niet. Onze enige inkomsten zijn de servicekosten. De uitgaven worden vooral bepaald door de onderhoudskosten. Daar hebben wij een keurige reserve voor opgebouwd.”

VVE De Korenbeurs besteedt zo’n beetje alle beheerstaken uit aan Van de Merwe. “Van de Merwe doet alles”, zo vat Kars het samen. “Ze incasseren de servicekosten, bepalen wat er aan onderhoud moet gebeuren en sturen aannemers aan die het werk uitvoeren. Ze beheren onze bankrekeningen en voeren betalingen uit. Ze bewaken onze cijfers en zorgen ze natuurlijk voor de verslaglegging. Bij de behandeling van de jaarstukken op de ledenvergadering geef ik het woord aan Jos.”

De rol die Van de Merwe heeft, is een rol waarbij het om vertrouwen draait. Dat vertrouwen geven de bewoners van De Korenbeurs graag. “In mijn ogen is het van levensbelang voor VVE om een buitenstaander erbij te betrekken die het overzicht houdt. Onafhankelijk, en als professional. Er zijn altijd conflicterende meningen, of het nu gaat om de vervanging van de vloerbedekking of de kleur van het schilderwerk. Jos is geen eigenaar en blijft daardoor neutraal en onafhankelijk.”

Zolang als Kars zich kan herinneren, besteedt VVE De Korenbeurs het beheer uit aan Van de Merwe. Hij is ronduit tevreden. “Ze zijn altijd klantvriendelijk en bereikbaar voor onze vragen. We krijgen altijd aandacht, zijn nooit teveel voor ze. Dat ervaren we als heel prettig.”